InstitutPersonen
Iryna Pirozhok

Iryna Pirozhok

Iryna Pirozhok
Geschäftszimmer Sekretariat Prof. Dr. Boris Chichkov
Adresse
Appelstraße 11/11a
30167 Hannover
Gebäude
Raum
Adresse
Appelstraße 11/11a
30167 Hannover
Gebäude
Raum
Funktionen
Geschäftszimmer
Sekretariat Prof. Dr. Boris Chichkov
Institut für Quantenoptik
Geschäftszimmer
Sekretariat Prof. Dr. Boris Chichkov
Nanoengineering